Alle functies op een rij

We hebben veel leuke en verschillende functies bij MEE en Mantelzorg & Meer.

Onafhankelijke cliëntondersteuner / Sociaal werker

De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt mensen bij het regelen van zorg en ondersteuning (Wmo/Wlz). Samen met de cliënt bekijk je de hulpvraag en wat hiervoor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wonen, opvoeding, werk, financiën en zorg. Als sociaal werker denk je mee in oplossingen zonder de regie over te nemen. Je geeft persoonlijk advies en zorgt ervoor dat de eigen kracht weer wordt vergroot bij de cliënt met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit kan vanuit de Wmo voor inwoners in een specifieke gemeente zijn. Of vanuit de Wlz in een regio.

Cliëntondersteuner Dak en-thuislozen

Als cliëntondersteuner Dak- en thuislozen heb je te maken met een doelgroep die door hun uitdagingen in het leven kwetsbaar en makkelijk beïnvloedbaar zijn. Je hebt een overkoepelde rol en onderzoekt verschillende gebieden zoals de zelfredzaamheid en de wensen en mogelijkheden. Met als doel dat iemand in het juiste traject terecht komt, dat vaak om wonen gaat.

Cliëntondersteuner Vroeghulp

In de functie van onafhankelijke cliëntondersteuner vroeghulp ga je aan de slag met diverse hulpvragen binnen de doelgroep 0 tot 7 jaar. Je bent er voor de ouders en/of verzorgers die zich zorgen maken over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun jonge kind. Samen kijk je naar passende oplossingen en geef je informatie en advies met als doel vroegtijdige signalering op het gebied van ontwikkeling en gedrag van het kind en ondersteuning aan ouders en/of verzorgers.

Ouder & Kind adviseur

Als Ouder & Kind adviseur geef je advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers en hun kinderen als het even niet zo lekker loopt in de opvoeding of sociaal-emotionele ontwikkeling van kind. Je geeft informatie en advies om ze weer snel verder op weg te helpen en organiseert themabijeenkomsten en cursussen voor ouders.

Mantelzorgconsulent

Als mantelzorgconsulent zoek je de verbinding met mantelzorger(s). Je biedt een luisterend oor en helpt hen de weg vinden. Dit doe je door de hulpvraag duidelijk te definiëren, informatie te geven, praktische hulp te bieden en passende ondersteuning te regelen. Je zet je in om de positie van de mantelzorgers te versterken en geeft voorlichting, advies en bedenkt passende activiteiten om de druk op de mantelzorger te verlagen.

Mantelzorgmakelaar

Als mantelzorgmakelaar ben je er voor de mantelzorgers en neemt uitzoekwerk en regeltaken uit handen rondom zorg en welzijn, financiën en wonen. Je zoekt naar de beste oplossing, zonder de wensen en behoeftes van de mantelzorger uit het oog te verliezen. Met als doel het verminderen of voorkomen van overbelasting.

Coördinator vrijwilligers

Als coördinator vrijwilligers ben jij de matchmaker tussen vrijwilliger en mantelzorger en zijn naasten. Om een goede match te maken ga je op huisbezoek bij de cliënt voor een intake en ga je vervolgens op zoek naar een vrijwilliger die het best past bij de cliënt. Je schakelt veel met verwijzers zoals huisartsen, casemanagers, een familielid of de buurvrouw, als zij vastlopen en gebruik willen maken van onze diensten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.

Consulent projectbureau

Bij het projectbureau voer je verschillende projecten uit, bedoeld om mensen met een beperking te activeren, te laten participeren of de belemmeringen die dit in de weg staan weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld als OV-coach, beweegcoach, door het geven van cursussen aan cliënten of trainingen aan professionals. Het Projectbureau werkt hierin veel samen met ervaringsdeskundigen, stagiaires en een groot aantal externe partijen.

Gedragsdeskundige

Als gedragsdeskundige verricht je diagnostisch onderzoek bij kinderen en volwassenen. Naar aanleiding van de bevindingen geef je advies en denk je mee, zodat de cliënt in zijn of haar kracht komt te staan en zelf weer verder kan in het leven. Daarnaast heb je een consultfunctie; collega’s en externe hulpverleners kunnen je vragen om bijvoorbeeld mee te denken met een casus of mee te lezen met onderzoeksverslagen.

Sociaal juridische dienstverlener

In de functie van Sociaal Juridisch Dienstverlener ben je er voor de kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van financiën en wet- en regelgeving. Zij hebben over het algemeen (een vermoeden van) een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen, een chronische ziekte of een autisme spectrum stoornis. Je geeft advies, informatie en ondersteuning op maat bij onder andere bezwaar- en klachtprocedures om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

Schoolmaatschappelijk werker

Als schoolmaatschappelijk werker (smw’er) ben je een vast aantal uur per week aanwezig op de school om extra ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en de leerlingen. Je hebt overleg met docenten, het zorgteam, ouders en de leerplichtambtenaar en kan de brug zijn richting de hulpverlening. Je kunt ingezet worden op het speciaal onderwijs maar ook op een gewone basisschool voor een leerling met een beperking.

Ervaringsdeskundige

Onze ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het is om een ziekte of beperking te hebben of te leven met iemand met een beperking. Dat levert een schat aan informatie op, waarmee ze anderen graag helpen. Omdat je als ervaringsdeskundige uit eigen ervaring spreekt, kun je bepaalde dingen op een laagdrempelige manier uitleggen en meegeven aan anderen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een gesprek tussen cliënt en professional, je mening te geven over beleid bij de gemeente of het testen van een brief, website, gebouw of werkomgeving op toegankelijkheid.

Stage en afstuderen

Bij de MEEr-groep hebben we meerdere mogelijkheden om stage te lopen. Bijvoorbeeld voor de functie van cliëntondersteuner, mantelzorgondersteuner of OV-coach. Ook voor een afstudeeropdracht kun je bij ons terecht. Neem contact op met onze adviseur opleidingen Jolien Meijer via j.meijer@meer-groep.nl. Dan bekijken we samen met jou de mogelijkheden!

Scroll to top