Met veel plezier werk ik al ruim 20 jaar bij MEE. In die tijd heb ik diverse functies mogen uitoefenen, maar een ding stond en staat altijd centraal: “Hoe kunnen we onze cliënten en hun participatie in de maatschappij het beste (onder)steunen?”. Door het organiseren van verschillende cursussen en groepen; van contactgroepen voor ouders van kinderen met een beperking tot aan weerbaarheidstrainingen voor volwassenen die moeilijk leren lever ik een kleine bijdrage in de mogelijkheden voor onze cliënten. Daar ben ik trots op.

Scroll to top