Over de MEEr-groep

Iedereen wil het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Een leven waarin je meetelt en meedoet. Dat is alleen niet altijd voor iedereen even makkelijk. Bijvoorbeeld omdat je een beperking hebt, chronisch ziek bent of zorgt voor een ziek familielid. Het organiseren van je dagelijkse leven kan dan complexer zijn. Op zo’n moment is het fijn als er iemand met je meedenkt.

Iemand die naast je staat

De MEEr-groep staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet, naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden en waarin mensen omzien naar elkaar.

Onze professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen en hun naasten bij het verkrijgen van meer grip op hun leven. Zodat zij vanuit eigen regie volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en het leven leiden dat zij wensen.

Twee vrouwen in gesprek aan tafel ondersteuning

Meedenken in mogelijkheden

Vanuit een onafhankelijke positie staan we naast de cliënt. We luisteren zonder oordeel en zien de mogelijkheden van én voor iedereen. We kijken met een brede blik naar de vraag achter de vraag, met oog voor alle leefgebieden en de wet- en regelgeving. We versterken de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Een persoonlijke en praktische aanpak staat hierin altijd centraal. Zo willen wij meedoen mogelijk maken voor iedereen!

We zijn er voor iedereen

We zijn er voor iedereen; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met een beperking, chronische aandoening en hun mantelzorgers. Onze ondersteuning is onafhankelijk en voor iedereen gratis. We kijken niet vanuit de belangen van organisaties, zoals een gemeente of een zorgaanbieder, maar echt vanuit de behoefte en wensen van de cliënt. Wij bieden deze ondersteuning binnen 48 gemeenten in de regio Amsterdam, Zaanstreek, Amstelland en Meerlanden, ’t Gooi en provincie Utrecht.

MEEr-groep

De MEEr-groep bestaat uit de drie werkmaatschappijen
MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Mantelzorg & Meer.

KvK nummer: 30201744 | RSIN nummer: 814111221 | IBAN: NL03ABNA0423735500

Benieuwd naar onze medewerkers en wat wij jou kunnen bieden als werkgever?

Scroll to top