Privacybeleid

Zorgvuldig omgaan met informatie. Dat willen we vanuit de MEEr-groep niet alleen voor onze cliënten maar ook voor onze sollicitanten, medewerkers en stagiaires.

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Jouw persoonlijke gegevens bij sollicitatie

Door te solliciteren bij de MEEr-groep, MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht of Mantelzorg & Meer geef je ons toestemming om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken ten behoeve van het sollicitatieproces. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres, Postcode en Plaats
 • Telefoonnummer
 • Opleidingsniveau
 • Ben je op dit moment werkzaam bij ons
 • Ben je door een medewerker aangedragen
 • Hoe heb je onze vacature gevonden
 • Je CV en/of motivatiebrief

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens na sollicitatie?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw sollicitatiegegevens worden bij afwijzing automatisch binnen 4 weken uit ons systeem verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens tot 6 maanden ná het afronden van de sollicitatieprocedure. Jouw gegevens kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden om je voor te stellen op een andere vacature binnen de MEEr-groep. In dat geval zullen wij jou daarover informeren.

Jouw persoonsgegevens bij indiensttreding

Als je bij ons komt werken of stage gaat lopen kunnen we, afhankelijk van de functie, de volgende gegevens van jou verzamelen en beheren:

 • Arbeidscontract;
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeldmateriaal;
 • Bijzondere juridische status;
 • BSN-nummer;
 • Burgerlijke staat;
 • CV;
 • Datum indienst-/uitdiensttreding;
 • Datum ziekmelding/betermelding;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Gegevens huishouden;
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar;
 • ID-nummer/documentnummer;
 • Inkomstenbron;
 • Inloggegevens;
 • IP-adressen;
 • Kopie legitimatie;
 • Motivatiebrief;
 • Nationaliteit;
 • NAW-gegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Rapportage bedrijfsarts;
 • Sollicitatiebrief;
 • Telefoonnummer privé/zakelijk;
 • Verzuim;
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voortgangsrapportage;
 • Werklocatie;
 • Woonplaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens bij in- en uitdiensttreding

Wij bewaren financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie, op grond van de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar en worden sollicitatiegegevens uiterlijk 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewaren we de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar.
Naast deze genoemde bewaartermijnen houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit overige wetgeving.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

De MEEr-groep neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hrm@meer-groep.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de MEEr-groep en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wil je gebruik maken van jouw recht of heb je een andere vraag of opmerking over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hrm@meer-groep.nl.

Jobalert

Op deze website kun je je ook abonneren op de Jobalert. Zodra er een nieuwe vacature is brengen we jou hier per mail van op de hoogte. De lijst met abonnees wordt door de MEEr-groep beheerd via de online dienst Mailcamp. Elke mail bevat een link waarmee je je ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de Jobalert wordt niet aan derden verstrekt.

 

Deze privacyverklaring is samengesteld op 3 juli 2023.

Scroll to top